Visual C# While Döngüsü Örnekleri 2021

while(şart) //şart ifadesi sağlandığında kodlar çalışır.

{

//şartın sağlanması durumunda

//buraya yazılan kodlar çalışır.

}

 

for döngüsüne baktığımızda

for(int i=1;i<=10;i++)

3.bölümden oluşmakta 1.bölümde döngü değişkeni tanımlanıp ilk değeri(başlangıç) verilir.

2.bölümde şart ifadesi yazılır. i<=10 ifadesi şart ifadesidir. şart ifadesini açıklayacak olursak i değişkeninin değeri 10 dan küçük veya 10 a eşit olması durumunda döngü içine yazılan kodlar çalışır.

3.bölümde artış veya azalış miktarı girilir.

 

Aynı yapıyı yani 3 bölümü While döngüsü içinde kullanmalıyız.

int i=1; //ilk değer atandı

while(i<=10) //şart ifadesi yazıldı.

{

//şart ifadesi sağlandıysa çalışacak kodlar

i++; //artış azalış miktarı yazıldı

}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir