Visual C# Try Catch Finally Yapısı Örnekleri

try

{

// Program çalıştırıldığında hata meydana gelme olasılığı olan kodlar try bloğu içinde yazılır

}

catch

{

// Try bloku içine yazılan kodlarda hata meydana gelirse program try blokundan çıkarak catch bloku içindeki kodları
//çalıştırır. Böylece program hata vermez ve çalışmaya devam eder

}

finally

{

     // Hata olsa da olmasa da çalışacak kodlar

}

 

 

Kodlar:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      try
      {
        int yuzde = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
        progressBar1.Value = yuzde;
      }
      catch
      {
        //progressBar 0 ile 100 arasında değer alıyor
        //0-100 arasında değer almadığında hata veren kodları
        //buraya yazıyoruz

        MessageBox.Show("0-100 arasında değer girilmelidir.");
      }
}

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi finally kullanılmayabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir